Prezentare

 

Centrul Județean

de Excelență Călărași

Înființarea Centrului Județean de Excelență

Centrul Județean de Excelență Călărași a fost înființat prin Ordinul nr. 5956/2020, din 4 noiembrie 2020, privind înființarea Centrelor Județene de Excelență/Centrului Municipiului București, emis de Ministerul Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 1045 din 9 noiembrie 2020.

Baza materială/finanțarea

Conform Regulamentului din 14 septembrie 2020, de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență, EMITENT MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 22 septembrie 2020, finanțarea centrului de excelență se asigură din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Centrul de excelență poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii.

Finanțarea centrului de excelență se asigură și din finanțarea complementară din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ, conform art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Centrul Județean de Excelență Călărași nu dispune de clădire proprie, activitățile educative se desfășoară la Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași.

“Ceea ce ne propunem, este să venim în întâmpinarea copiilor dornici de cunoaştere care vor să facă performanță.”

prof. Gica DumitrescuDir. Centrul Județean de Excelență Călărași